Zabiegi na chrapanie

Chrapanie jest zjawiskiem powstającym w wyniku wibracji tkanek miękkich w obrębie gardła środkowego, przy zwężeniu górnych dróg oddechowych.
Zabieg leczący chrapanie polega na usunięciu nadmiaru błony śluzowej języczka, podniebienia miękkiego i łuków podniebiennych, oraz usztywnieniu poniebienia miękkiego metodą termoablacji podśluzówkowej. Przy przeroście migdałków podniebiennych może być konieczne ich zmniejszenie lub usunięcie. Jeśli istnieją zaburzenia drożności nosa należy je skorygować wykonując operację przegrody nosa i/lub konchoplastykę.

U osób bez wyraźnych zwężeń w obrębie górnych dróg oddechowych, z lekkim lub średnio nasilonym chrapaniem korzystne jest leczenie metodą implantów podniebienia miękkiego typu Pillar.

Pillar to nowoczesna, małoinwazyjna technika leczenia chrapania u osób dorosłych. Metoda polega na wszczepieniu do podniebienia miękkiego trzech implantów, które powodują usztywnienie podniebienia, a w efekcie zmniejszenie wibracji i chrapania. Cała procedura wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym (jak u stomatologa). Po około pół roku dochodzi do resorbcji implantów, a w ich miejscu powstaje blizna, która dalej pełni funkcję usztywniającą podniebienie.

Większość zabiegów związanych z chrapaniem jest małoinwazyjna, i na ogół wymaga krótkiego pobytu w Oddziale Chirurgii Jednego Dnia.