Wysiękowe zapalenie uszu

Stan w którym w przestrzeniach ucha środkowego gromadzi się wysięk, (nie chodzi o woskowinę!). Zwykle jest to długotrwałe utrzymywanie się płynu w jamach bębenkowych nie powodujące bólu, lecz niedosłuch. Często współistnieje z przerostem migdałka gardłowego. Stan ten wymaga leczenia zachowawczego, a w razie niepowodzenia również operacyjnego. U starszych dzieci w leczeniu wysiękowego zapalenia uszu można wykorzystać inhalację donosową AMSA.