Przerost migdałków podniebiennych

W wyniku nawracających zapaleń gardła może dojść do przerostu migdałków podniebiennych, co może skutkować trudnościami z oddychaniem w postaci chrapania, lub bezdechów sennych, oraz trudnościami z przełykaniem. Nie ma skutecznych leków zmniejszających migdałki podniebienne, dlatego jeśli zajdzie taka potrzeba migdałki można leczyć operacyjnie, poprzez ich zmniejszenie (przycięcie), lub w ostateczności usunięcie w całości. W przypadku małych dzieci z uwagi na rolę migdałków podniebiennych w układzie odpornościowym wskazania do całkowitego usunięcia należy stawiać ostrożnie.