Zawroty głowy i zaburzenia równowagi

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi to trudne zagadnienie wymagające niejednokrotnie dokładniejszej diagnostyki i wnikliwego wywiadu. Układ równowagi człowieka jest skomplikowany i zawiera część centralną zlokalizowaną w mózgu, jak i część obwodową w postaci receptorów narządu równowagi tj. wzrok, receptory czucia głębokiego oraz błędnik. W leczeniu zawrotów głowy, niezależnie od miejsca uszkodzenia duże znaczenie ma rehabilitacja ruchowa narządu równowagi. W wielu przypadkach, zwłaszcza u osób starszych mamy kilka przyczyn zawrotów jednocześnie. Do najczęstszych przyczyn zawrotów głowy należą:

1. BPPV (łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy)
2. Zawroty głowy psychosomatyczne
3. Migrena przedsionkowa lub podstawna
4. Zapalenie nerwu przedsionkowego
5. Choroba Meniere’a
6. Presbiastazja (niewydolność układu równowagi w wyniku starzenia się organizmu)
7. Zawroty naczyniopochodne

Podstawowym badaniem który bada funkcję błędnika jest VNG (videonystagmografia). W ostatnim czasie popularność zyskuje również badanie błędnika VHIT, które jako jedyne bada wszystkie 6 kanałów błędnikowych.