Zapalenie gardła

Zdecydowana większość przypadków zapalenia gardła u dorosłych wywołana jest przez wirusy. Zakażenia bakteryjne stanowią około 15-30% zakażeń u dzieci i 5-10% u dorosłych. W większości przypadków przyczyną bakteryjnego zapalenia gardła są paciorkowce beta-hemolizujące grupy A (Streptococcus pyogenes). W praktyce klinicznej posługuję się najczęściej uznaną skalą Centora-McIssaca, która różnicuje zakażenia bakteryjne od wirusowych, poza tym bardzo pomocny jest szybki wymaz z gardła (Strep Test), który można wykonać od ręki w gabinecie. Test ten jest bardzo czuły w zakresie wykrwania antygenu paciorkowca w gardle.