Usg węzłów chłonnych

Wiele procesów zapalnych i nowotworowych obejmujących głowę i szyję ma swoje odzwierciedlenie w węzłach chłonnych szyi. Ultrasonografia jest metodą pierwszego rzutu w ocenie węzłów chłonnych szyi, gdyż jest łatwo dostępna, szybka, nieinwazyjna i bezpieczna, nie wymaga przygotowania oraz można ją wykonać również u dzieci. Zdrowe, niepowiększone węzły chłonne są często niewidoczne, natomiast w przypadku ich powiększenia można stosunkowo łatwo ocenić je w ultrasonografii. Nie można na podstawie usg powiedzieć z całą pewnością jaki charakter ma powiększony węzeł chłonny, gdyż decydujące jest zawsze badanie histopatologiczne węzła po jego usunięciu. Natomiast na podstawie jego cech ultrasonograficznych można określić z dużym prawdopodobieństwem czy jest to węzeł odczynowy, zapalny, czy też nowotworowy, i ukierunkować dalszą diagnostykę, lub obserwację.