Usg ślinianek

Ultrasonografia jest metodą pierwszego rzutu w zakresie diagnostyki ślinianek. Ślinianki są to symetryczne struktury produkujące ślinę, znajdujące się po obu stronach szyi. Szczególnie dobrze można uwidocznić ślinianki podżuchwowe, oraz ślinianki przyuszne w zakresie części leżącej powierzchownie, część głęboka położona za gałęzią żuchwy jest trudniej osiągalna dla ultrasonografii. Ślinianki podjęzykowe w stanie zdrowia nie są zazwyczaj w ogóle widoczne, gdyż zlewają się z mięśniami języka. Natomiast powiększone ślinianki podjęzykowe można ocenić w ultrasonografii. Badając ślinianki można ocenić również język i struktury dna jamy ustnej.